Die Kunst der Fuge!

Med stor iver, glödande entusiasm och en instrumentering som påminner om renessansen, kastar ensemble Altapunta sig över Johann Seb. Bachs magnifikt fantastiska Die Kunst der Fuge. Detta fullständigt enastående verk är historien om et temas fantastiska resor och transmutationer. Resan och förvandlingarna föregår med fugans hjälp. Färden går igenom 19 fugor och kanons där allt får et brått slut i den ofullbordade kvadruppelfugan. Som ett frågetecken hängande i lösa luften slutar denna timmes långa d-moll excess. Et verk som inget annat. En brygga  mellan gammalt och nytt, mellan sträng intellektualism och musikantisk frigjordhet. Et gammalt och ”antikt” formbegrepp brukas som grund till något revolutionerande nytt; musik som beskriver något ickemusikaliskt. På gränsen till det rationella. Filosofi?….

En akademisk traktat i musikalisk lingvistik var platonisk/pytagoreisk nummerologi kretsar kring talen 2, 3, 4 och 7. Musikalisk alkemi? Et tema som förvandlas i en process lik alkemistens förvandling av sin prima materia (bly) till de vises sten (gull). Alkemisterna kallade detta Opus Magnum eller Die grosse Kunst på tyska. Er kan hända Die Kunst der Fuge = Die Kunst (als) der Fuge? Ville Bach beskriva den alkemiske processen med fugans semantik? Spekulationer, idéer....

Likafullt ett tema i förändring.

 

 

ensemble Altapunta

sinka, viol, trombon, dulcian och cembalo