ensembleAltapunta  har följande konsertprogram att erbjuda:

 

I:

I FRÄMMANDE LAND

 

II:

TRE VÄNNER KRING ETT KLAVER

 

III:

DIE KUNST DER FUGE